Jak si vybrat živnost pro OSVČ?

Možná byste chtěli začít podnikat, ale nejste si jistí v jakém oboru. A proto než se do podnikání pustíte, je dobré si promyslet jakou živnost si založit.

Živnosti se obecně dělí do několika kategorií. Dělí se na:

  1. volné živnosti
  2. řemeslné živnosti
  3. vázané živnosti
  4. koncesované živnosti

 

  • volné živnosti

Nejčastější volné živnosti, které si podnikatelé zřizují jsou velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby nebo poradenská a konzultační činnost.

U těchto živností není třeba dokládat žádnou kvalifikaci, stačí mít věk alespoň 18 let, být trestně bezúhonný, být způsobilý k právním úkonům a nemít žádné dluhy vůči pojišťovnám nebo státu. Tyto živnosti se automaticky aktivují po odevzdání přihlášky na živnostenském úřadu a zaplacení poplatku.

  • řemeslné živnosti

Mezi řemeslné živnosti patří obory jako je zednictví, truhlářství, malířství, cukrářství nebo hostinská činnost.

Pro řemeslné živnosti je nutné mít tzv. odpovědného zástupce nebo-li garanta, což je osoba, která má v oboru vybrané živnosti potřebné vzdělání nebo praxi. Nemusí se jednat přímo o podnikatele, který si zřizuje živnostenský list. Odpovědným zástupcem může být v podstatě kdokoli s potřebným vzděláním. Garant ověřeným podpisem podepisuje prohlášení o jmenování do funkce a dokládá ověřenou kopii dokumentu prokazující jeho vzdělání v oboru, což je typicky výuční list, maturitní vysvědčení nebo diplom z vysoké školy. Doklad o vzdělání může být také nahrazen praxí v délce 6 let plného pracovního úvazku (nebo delší při kratším úvazku).

  • vázané živnosti

K vázaným živnostem se řadí obory jako činnost účetních poradců, masérské služby, provádění staveb nebo psychologické poradenství.

Vázané živnosti se od řemeslných liší tím, že obvykle je u odpovědného zástupce vyžadováno vzdělání a zároveň praxe. Délka požadované praxe se odvozuje od úrovně vzdělání (čím vyšší vzdělání, tím kratší praxe stačí). Některé živnosti umožňují doložit vzdělání autorizací odborné komory. U několika živností je nezbytné získat povolení určitého úřadu. Doklady odpovědného zástupce jsou stejné jako u řemeslných živností.

  • koncesované živnosti

Do koncesovaných živností spadá například silniční motorová doprava, provozování cestovní kanceláře, ostraha majetku nebo vedení spisovny.

Povolení pro zřízení koncesované živnosti vydává přímo konkrétní odborný úřad nebo ministerstvo. Žádost se podává přes živnostenský úřad s doložením všech náležitostí, což může u jednotlivých koncesovaných živností zahrnovat i pojištění firmy, bezúhonnost odpovědného zástupce nebo schválení provozovny.

Při zakládání firmy je dobré myslet i na budoucí rozvoj podnikání a hned na začátku do zakladatelské listiny uvést i potenciální, budoucí činnosti (živnosti). Zapsané živnosti není podnikatel povinen vykonávat, ale jejich pozdější doplnění sebou přináší časové i finanční náklady.

S výběrem živnosti vám pomohou na živnostenském úřadu, nebo se můžete obrátit na Profi-kancelář. Nezapomeňte, že pro založení živnosti i jako OSVČ potřebujete mít sídlo. I to jsme schopni vám zajistit, stejně tak jako odpovědného zástupce. Proto se neváhejte na nás obrátit a využijte našich profesionálních služeb.