Založení s.r.o. v roce 2016 – nejlevnější založení firmy v historii ČR

Vážení přátelé ano! Založení s.r.o. v roce 2016 se má stát nejlevnějším v historii České republiky. Jediný detail je, že se neví, kdy přesně. Více níže v části “Slevní či neslevní poslanci založení firmy?”.

Každopádně již nyní má rok 2016 pro start podnikání ve formě s.r.o. jeden veliký klad – nemění se žádný zásadní zákon či předpis. Po razantních změnách pravidel v roce 2014 a jejich vyjasňování a doplňování v 2015 se stává rok 2016 z hlediska společníků a jednatelů s.r.o. v podstatě velmi přehledný. Ustálily se postupy a požadavky jednotlivých notářských kanceláří a soudních úředníků při založení s.r.o., živnostenské úřady mají přístup do centrálních evidencí a nevyžadují zbytečné dokumenty, opadl strach z postihů statutárních orgánů. Navíc stále více bank nabízí bezplatné účty a financování pro začínající firmy.

Založení firmy – hlavní změny posledních let:

  • základní kapitál s.r.o. od 1 Kč
  • kmenové listy s převodem formou rubopisu
  • zápis do rejstříku na soudu i u notáře
  • snížení soudního poplatku za prvozápis
  • zřízení a změny živnostenských oprávnění na libovolném úřadu
  • neomezené řetězení a počet společností
  • zpřesnění odpovědnosti statutárních orgánů

.
Největší zjednodušení pro začínající podnikatele je určitě zrušení spodního limitu výše základního kapitálu. Pokud tedy neplánujete poskytovat náročné koncesované činnosti nebo obchodovat se zahraničními subjekty, které jsou na výši základního kapitálu citlivé, pak nemusíte do firmy předem vkládat téměř nic. Zároveň tak v případě neúspěchu podnikání v s.r.o. nemusíte utopit své úspory. Z praktických důvodů však Profi-kancelář klientům doporučuje stanovení základního kapitálu při založení s.r.o. v 2016 alespoň na 1000 Kč.

Na druhou stranu, určitou komplikaci při rozjezdu podnikání s.r.o. v roce 2016 představuje postup finančních úřadů při registraci nově založených firem k dani z přidané hodnoty. Úředníci FÚ vyžadují dokládání činnosti nově založené firmy a přitom je často nezajímá, že s plátci DPH budete bez registrace těžko něco rozjíždět. Tak či onak, obrňte se trpělivostí a připravte si podnikatelský záměr, smlouvy vztahující se k sídlu firmy, smlouvu o bankovním účtu, velkoobchodní a odběratelské smlouvy. Nebo si servis registrace k DPH objednejte u Profi-kanceláře.

Pokud máte zároveň ještě před dvěma a více lety založené s.r.o., dobrou zprávou pro vás je, že rejstříkové soudy zatím nejsou přísné na firmy, které nepodřídily své stanovy novému zákonu o obchodních korporacích. Nejčastějším prohřeškem je neuvedení přesného počtu statutárních orgánů a nejrizikovější chybou je ponechání akcií na majitele. Každopádně řešení stanov starších a.s. a s.r.o. za rok 2016 už raději neodkládejte…

Rozbor novinek kolem založení s.r.o. v předchozích letech, vč. dopadu ZOK najdete na webu Profi-kanceláře zde.

Slevní či neslevní poslanci založení firmy?

Ačkoliv některá média slibovala snížení nákladů na založení s.r.o. již na minulý podzim, situace se zatím nezměnila. To dokáže až Novela zákona o soudních poplatcích, která zcela osvobodí od soudního poplatku nová s.r.o. Aktuální znění Novely (k 1.1.2016, v § 11, odstavec 8) počítá s osvobozením od soudního poplatku pro: “zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích.“.

K 1.lednu 2016 leží návrh Novely zákona o soudních poplatcích v Poslanecké sněmovně. Po prvním čtení 7.července minulého roku putoval do Ústavně právního výboru, který jej 11.9. doporučil ke schválení a 1.12. byl podán poslední pozměňovací návrh. Aktuální stav novely můžete sledovat zde: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=497

Zároveň médii proběhla zpráva o snížení notářského poplatku za sepsání zakladatelské listiny na částku odpovídající 100 eur. Zda dojde k tomuto dalšímu snížení nákladů na založení s.r.o. není v tuto chvíli vůbec jasné, každopádně případná změna ceny je možná pouze vydáním nového sazebníku notářských odměn. A to je v kompetenci Notářské komory a podle dostupných informací není žádná novela připravována.

V případě zájmu o konzultaci nebo pomoc při založení s.r.o., se neváhejte obrátit na tyto kontakty:

Volejte zdarma 800 880 110 nebo nám zanechte zprávu přes kontaktní formulář.

Přečtěte si také články: