Založení živnosti v roce 2018

Zajímá vás, jak bude probíhat založení živnosti v roce 2018? Naštěstí se situace nijak zásadně nemění. Většinu živností stačí jen ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě a v případě, že jste majiteli datové schránky či uznávaného elektronického podpisu, podání je možné i elektronicky. S výhodou lze použít jednotný registrační formulář, který poslouží zároveň i k registraci u Správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. U některých živností je však nutné doložit požadovanou organizační či odbornou způsobilost – vzdělání, praxi nebo jejich kombinaci.

Živnosti dělíme dle požadavků na kvalifikaci takto:

 1. živnost volná,
 2. živnost vázaná,
 3. živnost řemeslná,
 4. živnost koncesovaná.

Co je živnost?

Podmínky živnostenského podnikání upravuje samostatný Zákon o živnostenském podnikání. Živnost je definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pod živností si můžete představit například zedníka, malíře pokojů, ekonomického poradce či tiskového mluvčího, který samostatně podniká na živnostenský list.

Jak získat živnostenský list

Založení živnosti dosáhneme tím, že úspěšně oznámíme zahájení podnikání a živnostenský úřad nám přidělí živnostenské oprávnění, postaru živnostenský list. Živnostenský list jako „hezký papírový doklad“ o naší živnosti dnes již nedostaneme. Na živnostenském úřadě získáváme živnostenské oprávnění, a pokud je potřebujeme někde doložit, vytiskneme si výpis ze živnostenského rejstříku. Živnostenský list z dřívějška je však stále platný. Výpis je možné získat či ověřit na internetové adrese www.rzp.cz

Co je potřeba splnit k založení živnosti

Podnikat může každý, kdo:

 • dosáhl věku 18 let,
 • nemá daňové nedoplatky u finančního úřadu ani nedoplatky na sociální a zdravotní pojištění (nutno doložit, pokud na území České republiky podnikáte nebo jste již podnikali),
 • má způsobilost k právním úkonům (prokazuje se na základě platného občanského průkazu),
 • je bezúhonný (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů).

Návštěva Živnostenského úřadu při založení živnosti

Jakmile splňuje výše uvedená kritéria pro založení živnosti a máte jasno jakou živnost potřebujete, můžete vyrazit na Živnostenský úřad a zažádat si o živnostenské oprávnění. Pokud se jedná o vaše první jednání s živnostenským odborem, doporučujeme dostavit se osobně. Při návštěvě budete potřebovat:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz),
 • 1.000 Kč,
 • a vyplněný formulář, který dostanete na úřadě (nebo si jej předem stáhnete v platné online verzi).

Výpis z rejstříků trestů nepotřebujete, protože si ho úřad obstará sám. Zhruba během jednoho týdne od ohlášení živnosti budete mít hotový výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete přiděleno osmimístné číslo tzv. IČ (identifikační číslo).

Návštěva Správy sociálního zabezpečení

Dále jste povinní se zaregistrovat u Správy sociálního zabezpečení. Zde obdržíte variabilní symbol a pokyny pro zálohové platby sociálního zabezpečení. Jako OSVČ jste u tohoto úřadu povinni platit sociální pojištění formou měsíčních záloh. U Správy sociálního zabezpečení jste povinní se zaregistrovat do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění. Případně lze registraci udělat pomocí jednotného registračního formuláře.

Návštěva zdravotní pojišťovny

Poslední zastávkou je Zdravotní pojišťovna, kde musíte rovněž nahlásit změnu a přechod na OSVČ. I zde musíte platit měsíční zálohové platby. Zdravotní pojišťovnu jste povinní navštívit také do 8 dnů od vystavení živnostenského oprávnění.

Po vyřízení všech těchto formalit můžete začít podnikat a musíte se řídit právy a povinnostmi vyplývajícími pro OSVČ.

Profi-kancelář s.r.o. vám může pomoci nejen se založením živnosti v roce 2018, ale i se založením s.r.o. nebo virtuálním sídlem firmy s využitím následujících slevových akcí:

Aktuální akce

Sleva -50% na založení nové s.r.o.

Rozbor novinek kolem založení s.r.o. v předchozích letech: